Atom Bombasının Geçmişten Günümüze Etkisi

YAŞAM 23 Aralık 2015

Atom bombası yeni bir hastalığın doğmasına yol açmıştır. İkinci Dün­ya Savaşı’nda kullanılan bu bomba yakıp yıkarak, bir anda binlerce ki­şiyi öldürmüş, bunun dışında da, çevreye saldığı radyoaktiviteden do­layı, daha binlerce kişinin sağlığını bozarak onları ya ölüme sürüklemiş, ya da sakat bırakmıştır.

Atom bombasının patlamasıyla do­ğan kuvvetli bir radyoaktivite alam bölgedeki canlıları günlerce ışınların etkisinde bırakır. Patlama yerine ya­kın olanlar radyoaktif ışınları fazla aldıklarından kısa zaman sonra ölür­ler. Birdenbire öldürücü doza yakın ışınlarda ise şu belirtiler görülür: Kusma, sürgün, ateş, halsizlik, so­nunda ölüm.

Radyoaktif ışını daha az alanlar­da da çeşitli hastalıklar olur. Kusma, birkaç hafta aradan sonra deride kan oturmaları, kanlı sürgün, kılla­rın dökülmesi, çeşitli yaralar bunla­rın başlıcalarıdır. Vaktinde tedavi edilmezse hastaların yarısından ço­ğu ölür. Ölüm sebebi kansızlık, ka­namalar, vücudun asit-kalevi denge­sinin bozukluğudur.

Radyoaktif ışınlar oldukça az alın­mışsa, birkaç hafta sonra kan hücre­lerinde azalma, kansızlık baş göste­rir. Bunlar tedaviyle iyileşir, ölüm çok az görülür.

Atom bombasının maydana getir­diği radyoaktivitenin insanlar üze­rindeki etkisi zamanımızın devam eden araştırmaları arasındadır.

Atom bombasının patlamasıyla çevreye yayılan radyoetkerı (radyo­aktif) ışınların insan bünyesinde, gö­rünür yaraların dışında, daha bir­çok zararlı sonuçlara yol açtığı da bilginlerce belirtilmektedir.

İlk atom bombası 6 ağustos 1945’ te Hiroşima üzerine atılmış, bu 350.000 kişilik şehrin %67’si yanıp yıkılmış, 65.000 kişi ölmüş, 69.000 ki­şi yaralanmıştı. İkinci atom bomba­sı 9 ağustos 1945’te Nagasaki üzeri­ne atılmış, 39.000 kişi ölmüş, 25.000 kişi yaralanmıştır.

atom

Savaştan sonra bu yaralıların ki­misi iyi olmuş, kimisinin ise yarala­rı bir türlü kapanmamıştır. Bomba­ların doğrudan dağruya etkisi altın­da kalmayacak derecede uzakta olan­larda sonradan şimdiye kadar bilinmeyen hastalıklar görülmüştür.

Gene bilginlerin incelemelerine gö­re, atom ışınımları canlı varlıkların bünyelerinde birtakım değişiklikle­re yol açmakta, bu değişikliklere uğrayan hayvan, bitki bir azmanlık göstermektedir. Bu arada, atom isotopları uygulanan hayvanların yav­ruları analarından, babalarından çok daha iri ölüyorlar, bitkilerde de bu yolla çok iri cins ürün elde ediliyor.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Üzgünüz, okuduğunuz bu içerik şuanda yorumlara kapalıdır. Daha sonra tekrar deneyiniz.