Düzgün Yazı Yazma Teknikleri

EĞİTİM 1 Kasım 2015

Alfabe öğretiminin, okuyup yazma­yı bellemek devresinden sonra gelen bir bölümü daha vardır. Bu da, yazı öğretimidir. Yazı öğretiminin genel amacı çocuğun işlek, güzel, doğru, okunaklı yazı yazmasını sağlamak­tır. Ayrıca, eğitim bakımından da önemi büyüktür. İyi yazı yazma ça­bası öğrenciye baştan savma iş yap­mak yerine ciddiyetle çalışmayı, ya­pılan bir işin sonucunu kendi kendi­ne değerlendirebilmeyi, gözle elin ortak çalışmalarını öğretir, güzellik duygusunu, zevk inceliğini geliştirir.

Yazı öğretiminde üç temel vardır:

1 — Okunaklılık; 2 — İşleklik; 3 — Güzellik.

Yazı öğretimi alfabe öğretimiyle birlikte başlanırsa, hiç olmazsa alfa­be öğretiminden hemen sonraki ay­larda yazı öğretimine de yer verilir­se daha verimli olur. Ancak, bu ko­nuda çok dikkatli olmak da gerekir. Henüz ilk defa harflerle, seslerle, bunların şekilleriyle karşılaşan ço­cuklara, bunların şekilce, düzence iyi olmalarını belletmek ne kadar yerinde ise, bu işi onu ürkütüp kor­kutmadan, üzgünlüğe düşürmeden başarmak da önemlidir.

Yazı öğretimi, ilkokulların birinci sınıfında başlar, sınıflar yükseldik­çe, belli ölçülerde gelişerek, devam eder. Birinci sınıflardaki yazı eğiti­minde öğrencilere ilk belletilecek, alıştırılması yapılacak esaslardan başlıcaları şunlardır: Yazı yazarken nasıl durup oturacağı, ellerini, par­maklarını, yazı araçlarını nasıl kul­lanacağı, kalemi kâğıt üzerinde nasıl yürüteceği. Bu ilk alışkanlıklar çocu­ğa verildikten sonra: temel büyük ve temel küçük harflerin yazılış yönle­rinin, büyük harflerin küçük harfler­le olan oranlarının öğretilmesi, harf­lerin, yazıda üç boyuta yerleştirilme­si işine geçilir. Harflerin, kelimele­rin, satırların arasında kalması ge­reken aralık kavramı, okunaklı, iş­lek, güzel yazma alışkanlığı kazandı­rılır. Bu durum, gittikçe geliştirilen daha başka iyi alışkanlıklar yönün­de devam ettirilir.

Okulda alfabeyi söken, okuma-yazmayı öğrenen, yazı öğrenimine de başlayan küçük bir çocuk evde, aile çevresinde belli bir ölçüde bu konu­da yardım görmelidir. Ancak, ana- babanın bu konuda çok dikkatli ol­maları, daha başlangıç devresinde bulunan yavruyu, okul ve öğretmen havasının dışında yanıltmamaya çok dikkat etmeleri gerekir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Üzgünüz, okuduğunuz bu içerik şuanda yorumlara kapalıdır. Daha sonra tekrar deneyiniz.