Kapat

SİGARA NASIL YAPILIR? SİGARA YAPILIŞI NASILDIR?

Anasayfa GENEL SİGARA NASIL YAPILIR? SİGARA YAPILIŞI NASILDIR?

Sigara Yapılışı

tütün hayatpedi 5

Tütün, en çok sigara olarak kul­lanılır. Puro, pipo tütünleri ile çiğ­neme tütünleri sigaradan sonra gelir.

Sigara yapılmasında kullanılan tütünün hazırlanması için büyük bir bilgi ister. Çünkü tütünün, hem içe­ceklerin zevkine uygun nitelikte ol­ması, hem de ucuza mal edilmesi ge­rekir. Bunun için, sigaralar, genel olarak, bir tür tütünden değil, bir­kaç çeşit tütünün karıştırılması ile elde edilen karmandan yapılır.

Bu durumda sigara harmanına sert, yavaş, çabuk, yavaş ya­nan, açık, koyu, kokulu, tat­lı, az nikotinli tütünlerden ne ka­dar karıştırılacağı zevke, ödenecek paraya göre değişir.

Tütünün çok kırılıp toz olmaması için tütün yaprak halinde karıştırı­lır, sonra kıyılır. Kıyımın inceliği, kalınlığı da sigaranın cinsine göredeğişir.

İlk zamanlarda sigara, elle yapı­lırdı. Bugün elektrikle çalışan, saat­te on binlerce sigara yapan, bu si­garaları paketleyen makineler kul­lanılıyor. Makine ile yapılan siga­ralar eşit boyda, eşit sıkılıkta, ay­nı kıvamda olur.

Sigarayı sarmak için kullanılan kâğıt da, nikotinin, kâğıdın duma­nını emmesi için ucuna konan man­tar, sıkıştırılmış süzgeçli kâğıtla pa­muk da içim bakımından büyük önem taşır. İyi cins sigaralarda az duman salan kâğıt çok ince kullanı­lır. Cins ve fiyat düştükçe sigara kâ­ğıdı da kabalaşır. En iyi emici, man­tardır. Son yıllarda Amerika’da ya­pılan özel pamuktan, kâğıttan emi­ciler hem dumanı çekmede, hem de zifti tutmada faydalı olmaktadır.

Sigaralar değişik boyda, kalınlık­ta yapılır. Dünyada en çok kullanı­lan sigaralar 7,5 santimetre boyun­da, 8 milimetre kalınlığındadır; bun­ya yuvarlak, ya da yassı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editörün Seçtikleri