3 top bilardosu ve amerikan bilardosu nasıl oynanır?

BİLGİ 3 Eylül 2014

Bilardo nedir?

Dikdört­gen bir masada biri kır­mızı, ikisi beyaz üç top, bir de ıstaka denilen so­pa ile oynanan bir oyun­dur.Bilardo masasının üs­tü arduvaz (kayağantaş) dan yapılır. Düzgün olan bu taş yeşil çuha ile kap­lıdır. Masanın kıyıları topların çıkamayacağı kadar yüksektir. Bu kı­yılar sert lâstiktendir, üzeri çuha ile kaplan­mıştır. Çarpan toplar böylece yön değiştirir.

bilardo (1)

Fildişinden, ya da baş­ka sert maddelerden ya­pılan bilardo topları ci­lâlıdır. Bilardo topları­na bilya da denir.Be­yaz toplardan biri beneklidir. Bu, oyuncuların toplarını karıştırma­mak için yapılmıştır.

bilardo (2)

Bilardo şöyle oynanır: Oyuncular­dan biri düz beyaz, öteki de benekli beyaz topu alır. Istakasını tebeşirledikten sonra kenarına dayıyarak, parmaklarıyla köprü yapar, sonra kendi beyaz topuna doğru ite­rek ucunu vurur. Amaç, kendi beyaz topunu hem kırmızıya, hem de kar­şısındakinin beyaz topuna çarptır­maktır. Bunu yapınca karambol sa­yılır, 1 sayı kazanır. Karambol ya­pan oyuna devam hakkını kazanır, yapamazsa karşısındaki oynar. Oyu­nun kaç sayıda biteceği önceden ka­rarlaştırılır.Bilârdonun daha başka çeşitleri de vardır. Bizde en çok tutulan, yu­karıda anlatılan Amerikan bilârdosu ile bir de Türk bilardosudur.

bilardo (3)

Türk Bilardosu

Gene çuha kap­lı bilârdo masasında ıstaka ile, oy­nanır; yalnız, bunda bir tek top var­dır. Masada, topun içine düşeceği büyüklükte beş delik bulunur. Ayrı­ca, masanın üzerine top çarpınca devrilebilecek kukalar da dizilir. Bu oyunu 2, 3, 4 , kişi oynayabilir. Oyuna sıra ile başlanır. Top, öndeki siyah başlama çizgisine konur, ıstaka ile vurulur . Amaç kukaları devirmeden topları deliğe sokmaktır. Topu delik­lere sokan, deliğin kıymetine göre 10 ,20, 30, 50… 100 sayı yazar, yeni­den oynama hakkı kazanır. Topu de­liğe sokamayınca, öteki oyuncu oyu­na girer. Top kukaları devirirse o oyuncunun yazdığı sayılar silinir, el başka oyuncuya geçer. Siyah atış çiz­gisi yanındaki kuka devrilirse oyun başından beri yazılan sayılar silinir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.