BİLGİ

Aile Hastalıkları Neden Meydana Geliyor?

Bir ailenin birçok üyesinde, o ailenin özelliği gibi ortaya çıkan birtakım hastalıklar, sakatlıklar, yapı bozuklukları, organ eksikli­ği gibi durumlar olur. Bunlara aile hastalıkları denir.

Aile Hastalıkları

Bunlardan kimisi — eveğen (hâd) romatizma, besin eksikliği, beslenme bozukluğu gibi — o kimselerin bugünkü yaşayış şartların­dan ileri gelir; kimisi de kalıtım (veraset) ile ilgilidir: Kanın yapısıyle ilgili kusurlar, deriye renk veren boyaların yerleşirle bozuk­luklarından ileri gelen albinizm (akşarlik), el ayası, ayak altı keratozlan gibi.

Akraba Evlilikleri

Gene kalıtım (soyaçekim) yolu halk diliyle akraba evliliği ile ailenin eski kuşaklarından gel­me birtakım hastalıklar, sakat­lıklar da vardır ki, alkolizmin, frenginin yol açtığı sakatlıklar bunların başlıcalarıdır. Şeker hastalığı, daha başka hormon bo­zuklukları, damar sertliği (iper- tansiyon) gibi birtakım hastalık­ların da aile hastalığı sayılabilecek örneklerine de oldukça sık rastlanır.

Aile hastalıklarının evlenme yo­lu ile yeni kuşaklara yayılması evlenecek kimselerin bu bakım­dan önceden muayeneden geçirilmesiyle bir dereceye kadar önle­nebilir.

Cinsi Eğitim ve Üreme

Bir aile içinde yaşayanların edinmesi gereken bilgiler arasın­da cinsî hayatla ilgili sorunlar daha büyük bir önem taşır; ne yazık ki şimdiye kadar bunların üzerinde pek durulmamıştır. Çocuklara, gençlere verilecek eğitim arasın­da bu konu henüz pek az ülkede yer almış bulunuyor.

Aile büyükleri bu konudaki bil­gileri doğru olarak öğrenebilmek için aile doktorlarına, yetkili uzmanlara başvurmalıdırlar.

Üremeyi bir düzen altına almak, çocuk sayısını buna göre ayarla­mak da bugünkü toplumların bü­yük önem verdikleri bir konu ol­muştur. Bu konu bizde de plânlama çerçevesi içine alınmış, böylece çocuk sayısının artmasını ön­lemek aile sağlığının gerekli bir bütünü olmuştur.

Ekonomistler, bir kısım sosyo­loglar yeryüzündeki nüfus artışı­nı dünyanın yarını bakımından önlemek gerektiğini düşünüyor­lar. Nüfus artışının getireceği teh­likeleri bizim yurdumuz için şimdilik tartışma dışı bıraksak bile, her aileye bakabileceği kadar ço­cukla yetinme hakkını tanımayı insan hak ve hürriyetlerine uygun bulmamız gerekir.

Bu bakımdan, kadına gebe ka­labileceği günleri öğretmekten başlayarak, dilerse gebeliği önleyecek araçlara, ilâçlara kadar ona birçok bilgileri edinmesine yar­dım edilebilir. Aile doktorlarının, aile plânlamasında çalışan görev­lilerin bu yoldaki yardımları, ana-babanın buna göre gerekli tedbir­leri almaları hiç şüphesiz aile sağ­lık ve mutluluğunda büyük rol oynayacaktır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yağmur Kızıl

Trakya Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi severim. Hobilerim arasında yüzmek ve satranç oynamak yer alıyor. Editörlük ve post işleri yapıyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum. Gündüz ekibiyle birlikte okuyucuya haberler paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı