instagram takipçi satışı rap haberleri

Albümin Nedir? Hangi hastalıklarda Albümin Çıkar?

SAĞLIK 31 Ekim 2015

Bitkilerin, insanların, hayvanların dokularında, sıvılarında bulunan bir maddedir; içinde karbon, oksijen, hidrojen, azot, kükürt vardır. En iyi örneği yumurta akıdır.

Normal bir insanın idrarında al­bümin çıkmaz. Albümin kanda bu­lunur, ancak bazı hastalıklar, bozukluklar sırasında idrara geçer.

Albümün Nasıl Belli Olur?

İdrarda albümin aramak için de­ğişik usuller vardır, bu araştırma an­cak laboratuvarlarda yapılmalıdır. Yalnız, evde de pratik olarak albümine bakmak mümkündür: Bir de­ney tüpüne idrar konur, üst kısmı kaynayıncaya kadar ısıtılır. İdrarda albümin varsa kaynatılan kısımda bir bulanıklık olur. Ancak, böyle bir bulanıklığı idrardaki fosfatlar da verebileceğinden %3’lük asetik asit (sirke) damlatılınca bulanıklık kaybolmazsa idrarda albümin qlduğü an­laşılır.

Albümin Hangi Hastalıklarda Görülür

Bir kimsenin idrarında albümin çıkınca şu hastalıklar düşünülmeli­dir: Böbrek hastalıkları, kalb yetmez­liği, böbrekte dolaşım bozuklukları. Böbrek hastalıklarından nefritlerde, nefrozda idrara albümin geçer. Böb­rek kistlerinde, urlarında, iltihapla­rında, böbrek taşında, böbrek vere­minde de az çok albümin çıktığı olur.

Kızıl, difteri, bademcik iltihabı, yılancık, akciğer veremi, sıtma, di­zanteri gibi hastalıklarda da idrarda albümin görülürse de bu zararsız­dır, çok defa ateşin düşmesiyle kay­bolur. Yalnız, durumun dikkatle ta­kip edilmesi gerekir.

Büyük darbeler, kazalar, ezilmeler, yanıklar, şoklar, karın ameliyatları, vücuttan fazla su kayıpları, civa ze­hirlenmesi de albümine yol açabilir. Ayrıca, idrar akımını zorlaştıran se­bepler, karbonmonoksit zehirlenme­si, basedov hastalığı, şeker koması, lösemi, beyin kanamaları, akciğer ödemi, kurşun zehirlenmesi, barsak parazitleri, hatta fazla ayakta dur­ma idrarda albümin çıkmasına yol açabilir.

Gebelikte Albümin

Gebelik sırasında da değişik sebep­lerden dolayı idrarda albümin çı­kar. Basit şekilde olanı bir zarar doğurmaz, doğumdan sonra kaybo­lur. Gebelik zehirlenmesinde (gebe­lik toksikozu), gebelikte başlıyan nefritte ise bu durum önemle tedavi edilmelidir.

Not: Gebelik sırasında da çeşitli sebeplerden ötürü idrarda albümin çıkar, bu albü­min doğumdan sonra kaybolur.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa