SAĞLIK

Ameliyat Nasıl Yapılır? Ameliyat Süreci Nasıldır?

Hasta Ameliyata Nasıl Hazırlanır

Ameliyat edilmesine karar verilen bir hasta birkaç gün önceden has­taneye yatırılarak, bütün sistem ve organları incelenir, ameliyata engel olacak bir durumu bulunup bulun­madığı araştırılır. Hele dolaşım ve solunum sisteminin bir ameliyat için gereği kadar normal işleyip işleme­diği araştırılır. Gerekirse bazı ilâç­larla, tedbirlerle kuvvetlendirilir Böbreklerin idrarı süzme ödevi, sinir sisteminin durumu gözden geçirilir

Ameliyat sırasında, ya da sonra kan verebilmek için önceden hasta­nın kan grupu tayin edilir. Ameliyat bir sindirim organı üzerinde ya­pılmasa bile, hastaya bir gün önce çok hafif yiyecekler verilir, ameliyat masasına giderken sindirim kanalı­nın boş olmasına dikkat edilir. Bu işi sağlamak için çoğunlukla lavman ya­pılır. Böylece ameliyatın rahat geç­mesi, anestezinin kolaylıkla yapıla­bilmesi sağlanmış olur.

Ameliyat gününü bekleyiş hasta­nın sinir sisteminin kuvvetine, mo­raline göre, az çok bir heyecan, kor­ku yaratır. Ameliyat öncesi, moral bakımından hastanın takviye edil­mesi gerektiği gibi değişik ruhsal tepkilere, heyecanlara karşı ilâçlar­la da tedavi yapılır. Hele son gece hastanın sakin, rahat bir gece geçi­rebilmesi için uyku verici, yatıştırıcı ilâçlar kullanılır.

Bazı hastalar çok heyecanlı, ür­kek olurlar. Bunların sedyeyle, teker­lekli koltukla ameliyathaneye gitme­si ruhi tepkilerin artması yönünden mahzurluysa, daha yatağındayken çeşitli anestezi usulleriyle uyutulur. Böylece, bir ön uyuşturma ile ken­dinden geçen kimse ne ameliyatha­neye gittiğinin, ne ameliyat olduğu­nun, ne de dönüşünün farkında değildir. Gözlerini gene yatağında açar, çok defa ‘’Ben ameliyat oldum mu?’’ diye sorar.

Ameliyata Operatörün (Doktor ve Hemşirelerin) Hazırlıkları

Operatörler, hastanın son durumu­nu, ameliyathaneyi, gerek ameliyat sırasında, gerek ameliyat sonunda lâzım olabilecek malzemeyi, aletleri gözden geçirdikten sonra yıkanma­ya başlarlar.

Ameliyat için en önemli hususlar­dan biri temizliktir. Bu, genel temiz­lik bilgilerimizin üstünde, tamamıy­la mikropsuz çalışmayı mümkün kı­lacak bir temizliktir. Operatör gün­delik elbisesini çıkarır. Beyaz göm­lek, beyaz pantolon giyer, ayağına ameliyathane ayakkabılarını geçirir. Eller, kollar en aşağı 15 dakika dir­seklere kadar sabunla, sert fırçayla yıkanır. Yıkanmış kısımlar hiçbir yere dokundurulmadan ameliyat oda­sına geçilir. Burada eller ayrıca an­tiseptik sıvılarla iyice yıkanır, mik­ropsuz hale getirilir.

Operatör steril (tamamen temiz, mikropsuz, otoklavdan çıkmış) göm­leğini, başlığını giyer, eldivenlerini takar, ağzından, burnundan hasta­ya her hangi bir şey sıçramaması için maske takar.

Ameliyathane de hasta ile operatör gelinceye kadar hazırlığını bitirmiş­tir. Yerler, duvarlar, tavanlar, her türlü eşya son derece bakımlı, te­miz tutulur, mikrop öldürücü ilâç­larla yıkanır.

Yardımcılar da yıkanmış, ameli­yat sırasında kullanılacak aletleri te­miz bir masa üzerine dizmişlerdir. Herkes vazifesini temiz, sessiz, çok dikkatli görmek için son derece uya­nık, gayretlidir.

Ameliyat Başlıyor

Hasta ameliyat masasına yatırılır, kolları, bacakları tespit edilir, her yana hareket edebilen özel masaya ameliyat için en uygun durum ve­rilir.

Operatör eldivenlerini giydiği za­man, bütün bu işler yapılmıştır; hat­ta anestezi de başlamıştır. Operatö­rün asistanları (yardımcıları) hasta­nın üzerine steril örtüleri örtmüş, ameliyat edilecek yerin temizliğini yapmışlardır.

Bir geminin süvarisi, yola çıkma­dan önce nasıl çarkçısından, öteki kaptanlardan, iskelenin sorumlu ami­rinden tekmil haberlerini alırsa, ope­ratör de ameliyata başlayacağı an bü­tün yardımcılarından böyle bir işa­reti alır. Çok defa bu anda gözlerin konuşması yeter.

Artık ameliyatın her türlü hazırlı­ğı tamamlanmıştır, işe girişme anı gelmiştir. Ameliyat bir orkestra ahengiyle, en ufak bir falsoya yol açma­dan mümkün olan kısa zaman içinde bitirilir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yağmur Kızıl

Trakya Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi severim. Hobilerim arasında yüzmek ve satranç oynamak yer alıyor. Editörlük ve post işleri yapıyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum. Gündüz ekibiyle birlikte okuyucuya haberler paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı