AMELİYAT OLMUŞ HASTALARA BAL NEDEN TAVSİYE EDİLİR?

SAĞLIK 7 Ağustos 2014

Ameliyattan Sonra Bal

Son yıllarda bazı tıp bilginleri ba­lın ameliyatlardan sonraki birtakım tehlikeleri önlediğini de belirtmiş­lerdir.

Ameliyatlardan sonra hastaların, su metabolizmasında meydana ge­len bozukluklar dolayısıyla, tehlike­li bir duruma düşebilecekleri bugün hekimlikçe kabul edilen bir gerçek­tir. Kalbin, damarların zayıflaması, tansiyonun düşmesi, hastanın bir­denbire fenalaşması bu tehlikelerin başlıcalarıdır. Bu gibi durumlarda hastaya içinde tuzlu su, üzüm şeke­ri eriyikleri, daha başka maddeler bulunan ilâçlar damardan damla-damla verilir.

hayatpedib3

İşte, son yıllarda ya­pılan incelemelerde, üzüm şekeri ye­rine bal verilmesinin daha iyi sonuç­lar elde edilmesine yaradığını gös­termiştir; çünkü ballı eriyikler bir yandan hastadaki su kaybını önler­ken, bir yandan da karaciğerin şe­ker kazanmasını sağlamaktadır. Ba­lın bu etkisi üzüm şekeri eriyiğinden % 18 daha yüksektir.

Bu sonuç üzerinde duran tıp bil­ginleri balda belki de bizim henüz bilmediğimiz çok şifalı maddeler bu­lunduğunu düşünüyorlar.Öte yandan, balın kalp, damarlar ve sinirler üzerindeki yatıştırıcı etki­leri de bilinen bir gerçektir. Hatta bazı hekimler tehlikeli bir karaciğer hastalığı olan sirozun balla iyi edile­bileceğini ileri sürmüşlerdir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.