instagram takipçi satışı rap haberleri

Anestezi ve Çeşitleri Nelerdir?

SAĞLIK 16 Kasım 2015

Anestezi sayesinde hastalar acı duymadan ameliyat ediliyor!

Anestezi, insan vücudunun bütününde, ya da bir kısmında duyunun yok edilmesidir. Tıpta anestezi bir cerrahi mü­dahalede (ameliyatta) hastaya acı duyurmamak için yapılır. Böylece vücudun ya tamamında, ya da yalnız bir bölgesinde du­yuyu ortadan kaldırmak mümkün olur. Anestezi genel (umumi) ve yerel (mevziî) olmak üzere iki şekilde yapılır.

Genel Anestezi Nedir?

Hastanın acı duymaması için, kullanılan ilâcın bü­tün vücutta duyuyu yok etmesidir. Genel anestezide ilâç hastanın mer­kez sinir sistemini etkiler. Bunun için kullanılan ilâçlar hastaya ya ne­fes yolundan, ya da damardan veri­lebilir. Eter, kloroform, etil klorür, protoksit azot solunum yolundan ve­rilir. Bunlar hastanın akciğerinden dolaşıma, oradan da merkez sinir- sistemine geçerek hastayı belirli bir zaman için uyutur. Bu uyuma haline narkoz denir.

Genel anesteziden önce hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri, akci­ğerleri incelenerek sağlam olup ol­madığına bakılır.

Bazı uyku verici, uyuşturucu ilâç­ların damar içine şırınga edilmesiy­le de genel anestezi yapılabilir. Uyku şırıngadan hemen sonra başlar, ya­rım saat kadar sürer. Bu usul daha çok kısa süren ameliyatlarda kulla­nılır.

Yerel Anestezi Nedir?

 Bir hastanın yal­nız ameliyat yapılacak yerinde acı duyumunu yok etmek için yapılan uyuşturmadır. Novokain solüsyonla­rını cilde, cilt altına şırınga etmekle, kokain solüsyonunu ağız mukozası­na, diş etlerine sürmekle yerel anes­tezi yapılabilir. Dolama, çıban gibi apselerin açılmasında etil klorür sı­karak dondurmakla kısa bir süre için uyuşturma yapılır. Yerel anestezi da­ha çok küçük cerrahide, diş hekimli­ğinde başvurulan anestezi şeklidir.

Hekimlikte anestezi ameliyatların dışında daha başka durumlarda da kullanılır. Bu arada, bazı akıl has­talıklarının iyi edilmesinde sürekli narkoz usulüne başvurulur

Bu tedavi usulünde, hastaya som- nifaine, sodyum amytal gibi uyutu­cu ilâçlar verilir, bunların etkisi geç­tikçe yenilenir. Böylece, hasta gün­lerce derin bir uyku halinde, bütün duyuları uyuşmuş olarak yatar. Yal­nız, yemek için, daha başka tabii ih­tiyaçlarını gidermek için uyandırılır.

Sürekli narkozla tedavi usulü, da­ha çok, heyecana, endişeye dayanan akıl hastalıklarında kullanılır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa