SAĞLIK

BALGAMIN ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAKİ ANLAMI NEDİR? BALGAMDA KAN BULUNMASININ ANLAMI

BALGAM

Solunum yollarındaki İltihaplar­dan ileri gelen, öksü­rükle dışarı atılan sümüksü bir mad­dedir. Öksürük, bu bakımdan, bal­gamı atmaya yarayan bir tepkidir; pek küçük çocuklarda bu tepki he­nüz tam olmadığı için, öksüremezler, balgamı kusarak dışarı çıka­rırlar.

Balgam dokulardan sızan salgıla­rın, kan suyunun, hücrelerin, çok defa da mikropların karışımından ibarettir.

Çeşitli hastalıklarda, bir hastalı­ğın gidişi sırasında balgamın şekli, kıvamı, rengi, görünüşü değişiklik­ler gösterir; sulu, sümük gibi, cera­hatli, köpüklü, kanlı, yapışkan olan­ları; rengi beyaz, yeşil, sarı, esmer olanları vardır.

Çeşitli Hastalıklarda Balgamın Anlamı

Bronşitte — Kuru bir öksürükten sonra bol sümüklü, cerahatli bir bal­gam çıkmaya başlar. Süreğen (müz­min) bronşitlerde balgam hele sa­bahları boldur. Hastalık ilerledikçe balgam çıkarmak güçleşir

 

Veremde — Önceleri kuru bir ök­sürük vardır, bir süre sonra balgam çıkmaya başlar. Başlangıçta sümük gibidir. Dikkat edilirse içinde yeşilimtrak saf cerahat tanecikleri gö­rülür. Bu taneciklerden bir kısım alınıp boyandıktan sonra mikros­kopta bakılırsa verem mikropları (Koch basüleri) görülür. Balgam gittikçe cerahatli bir görünüş alır, koyulaşır. Zaman zaman balgamın üzerinde kan geldiği de olur.

Zatürreede — ilk günlerde, alyu­varlar damarlardan dışarı sızdığın­dan balgam pas rengindedir. Çok yapışkandır. Daha sonra bol miktar­da cerahatli balgam gelir.

 

Akciğer Enfarktüsünde — Bir kalp veya damar hastasında, yeni ameliyat geçirmiş bir kimsede şid­detli göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile birlikte kanlı balgam gelirse, akci­ğerde kan pıhtısıyla bir damarın tı­kandığı, yani akciğer enfarktüsü ol­duğu akla gelmelidir.

 

Akciğer Kanserinde — Çoğunluk­la yaşlı kimselerde devamlı balgam gelmesi kanseri düşündürür. Bal­gam bazan kanlıdır.

 

   Bronşektazide  — Bronşların ge­nişlemesi ve iltihabiyle meydana ge­len bu hastalıkta bol, kokulu balgam vardır. Hele sabahları çok balgam çıkar. Hastalık ilerledikçe balgam artar, gittikçe daha pis kokar. Has­tanın göğsünü yana, öne eğmesiyle daha çok balgam çıkar. Günde bir­kaç yüz santimetre küpü bulan bal­gam bir cam kadehte bir süre bıra­kılırsa tabakalara ayrıldığı görülür: Üstte köpük, onun altında sümüklü kısım, en dipte ise bir miktar cera­hat toplanır.

 

Akciğer Apsesinde — Bu hastalık­ta da balgam bol, pis kokulu, cera­hatlidir. İçinde mikroplar vardır. Balgam o kadar çok olur ki, hasta bazen kusar gibi çıkarır.

 

Akciğer Ödeminde — Bol köpük­lü ve sulu bir balgam vardır. Rengi bazen pembedir.

 

Bütün bunlardan başka bazı ateş­li hastalıklar arasında, gripte, üşüt­melerde de geçici olarak öksürükle balgam çıktığı olur.

Ayrıca sigara içenlerde soluk bo­rularının irkilmesi sonucu balgam çıkabilir.

Devamlı balgam çıkaran kimseler bunun sebebini araştırmalı, tedavi çarelerini aramalıdırlar. Bir süre önem verilmeyen böyle bir hal çok ciddi bir hastalığın habercisi ola­bilir. Dikkat Edilecek Noktalar

Balgamda, hangi hastalıktan ileri geliyorsa o hastalığın mikropları bulunur. Bundan dolayı zatürree, grip, kızamık, kabakulak, verem gi­bi hastalıkların mikropları bu has­talıklara uğramış kimselerin balgamlarıyla çevreye bulaşır; hele ve­remli hastalar, çok defa, gezip dola­şabildikleri için, öksürerek, tüküre­rek balgamlarını saçarlarsa hastalı­ğın yayılmasına yol açarlar. Bunun için veremlilerin tükürmelerini Ön­lemek, balgamlarını tükürük hokkası denilen özel kaplara tükürmelerini sağlamak, sonra bunları dezenfekte etmek veremle savaşta gözetilecek en önemli noktaların başında gelir.

Hastaların yanında bir tükürük hokkası bulunmalıdır. Balgamlı mendiller, çamaşırlar, 1 litre suya bir çorba kaşığı tuz katılarak hazırla­nan tuzlu suda bir müddet bırakıl­dıktan sonra iyice kaynatılarak, bol sabunla yıkanmalıdır. Bu gibi du­rumlarda temizliğe büyük önem vermek gerekir.

Tükürük hokkaları lizol, likroform, dettol, desogen, zefirol gibi dezen­fektan (mikrop öldürücü) maddeler kullanılarak mikropsuz hale getiril­melidir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Deniz Aslan

26 yaşındayım, Gastronomi mezunuyum, kitap okumayı ve yazmayı çok seviyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde gece vardiyasında haberler yayınlıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı