YAŞAM

Boğulma Sırasında Neler Yapılmalı

Havasız kalarak ölmeye, ya da öle­cek duruma gelmeye genel olarak, boğulma denir. Boğaza bir şey kaçın­ca, su dolunca, boğaz sıkılınca so­luk kesilir, bunun sonucu olarak da insan ölür; çünkü hava alamayınca akciğerlerin çalışması durur, vücu­dun oksijen alıp karbon dioksit ver­mesi kesilir. Boğaz sıkılmadığı hal­de, havasız kalma, zehirli gaz yut­ma, elektrik sarsıntısına uğrama gi­bi olaylar da, akciğerlerin çalışma­sını, oksijen almasını önlediği için boğulmaya yol açar.

Çok defa ölümle sonuçlanan bo­ğulma olaylarını önlemenin başlıca yolu dikkatli olmaktır. Hele küçük çocukların rastgele öteberiyi ağızla­rına almamasına çok dikkat etme­lidir.

Boğulma, ölüme kadar varmamış­sa, bir bayılma durumundadır. Has­ta kıvranarak titrer; gözleri yuva­larından fırlamış, ağzı yırtılırcasına açılmıştır. Burun kanatları çarp­maktadır. Bu boğulmadan dolayı baygınlık hali de iki ayrı durum gös­terir: Hasta ya mosmor kesilmiştir, ya da, tersine, rengi uçmuştur, sol­gun, ölü benizli olmuştur. Bu iki bo­ğulma halinin ayrı ayrı tedavi şekil­leri vardır.

Boğulma Halleri

Hasta Mosmor Kesilmişse. — He­men açık havaya çıkarmalı, elbise­lerini açmalı, ovarak ısıtmalıdır. He­men suni solunuma geçilmekle birlikte, bolca kan almalı, damar içine coramine (koramin), oualbaine (ualbain), Tanret 3388 RP gibi ilâçlar şı­rınga edilmeli, ayrıca kabaete lobeline (lobelin) iğnesi yapmalıdır.

Hastanın Benzi Soluksa. — Yine hemen açık havaya çıkarıp elbise­lerini açmalı, başını alçakta tutma­lı, yukarıda söylediğimiz iğneleri yapmalıdır. Suni solunuma, umut kesmeden, gerekirse bir saat bile de­vam etmelidir.

(Yukarıda bahsedilen ilaçlar bir öneridir. Önerileri dikkate alıp almama ve uygulayıp uygulamama size kalmış bir şeydir. Bu yazı bilgi amaçlıdır.)

Suda Boğulma

Boğulmaların günlük hayatta en çok rastlananı suda boğulmadır. De­nizde, bir akarsuda, yüzme bilme­mekten, ya da birdenbire suya düş­mekten, yüzme bildiği halde, bir kramp sonucunda, yüzemez hale düş­mekten ileri gelen bu gibi boğulma olaylarında boğulmakta olanı kur­tarmak birtakım bilgilere dayanır; yoksa yardıma koşan da tehlikeye girer.

Boğulmak üzere olanın yardımına koşan kimse suya, elbiselerini, ayak­kabılarını çıkararak atlamalı, kaza­ya uğrayana arkadan yaklaşıp kolu­nu onun omuzundan atarak göğsün­den kavramalıdır. Onun kendisine sarılmasına imkân vermemeli, böylece tek kolu ile yüzmelidir. Bir el­le saçından yakalayıp çekmek de iyi bir usuldür: Bunda, boğulmakta olan kimsenin kurtarıcıya sarılma­sı tehlikesi daha azdır. Bu arada, hastanın başı aşağı getirilerek, yut­tuğu su boşaltılır. Karaya çıkarın­ca da, bir yandan hekim çağırtırken, bir yandan da suni solunuma başla­nır.

İnsanı ölüme götüren suda boğul­malara karşı alınacak en iyi tedbir, sudan korkmaktır. Deniz mevsimin­de, iyi yüzme bilmeden derin sulara girmek; yüzme bilinse bile kıyıdan uzaklaşmaktan kaçmılırsa boğulma tehlikesi ortadan kalkar.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı