Boya renkleri nasıl oluşur?

BİLGİ 22 Mart 2017

Odaların ve duvarların çeşitli renklere boyanması moda olduktan sonra boya işleri evin temizlik ve güzelliğinde birinci derecede gelmektedir.

Boya işleri, bir ev erkeği için, hatta bu gibi şeylere eli yatkın ev hanımları için, kendi kendilerine yapabilecek­leri en zevkli işlerden biridir. İnsanın ev içindeki kapı, pen­cere pervazı gibi tahta kısım­ları, sandalye, koltuk, dolap gi­bi tahta eşyayı kendi eliyle, is­tediği gibi, istediği renkte bo­yaması gerçekten özenilecek bir iştir. Hele zevk sahibi kim­seler bu işte az bir masrafla, ufak bir emekle birer sanat eseri sayılabilecek renk ahengi vücuda getirebilirler.

Türlü yerlerde, türlü işlerde kul­lanılan boyalar başlıca şu kaynak­lardan elde edilir:

1) Yaprak, tohum, kök gibi bitki parçalarından;

2) Bö­ceklerden;

3) Kömür katranından;

4) Madenlerden;

5) Petrolden.

Bitkisel Boyalar: Bitkilerden el­de edilen, ev, eşya ve kumaşların bo­yanmasında kullanılan boyaların ba­şında çivit boyası gelir. Mavi renkte olan bu boya, Hindistan’da, Çin’de yetişen bir bitkinin yaprakları kaynatıla­rak elde edilir. Çok eski çağlardan beri bilinen çivit boyası ile evler, tahta eşya­lar boyanır. Bundan başka çivit çamaşı­rın rengine beyaza yakın açık mavi bir renk verdiği için de evlerde çok kullanılır.

Yine bitkilerden elde edilen kökboya, yağlı olmadığı za­manlarda eşyaların boyanmasında kulla­nılır. Kökboya ile daha çok kumaşlar boyanır. Bitkisel boyaların arasında bakkam ağacı boyası ile Brezilya bo­yası da vardır.

Bütün bu boyalar kimyasal boya­ların gittikçe artması, yayılması ile önemini kaybederek, yalnız kumaş­ların boyanmasında faydalanılır ha­le gelmiştir.

Hayvansal Boyalar: Bu tür bo­yalar içinde en önemli olanı kırmızı ile lâk boyalarıdır. Her ikisi de kır­mızı renkte olan bu boyalardan bi­rincisi “kırmız” denilen bir böceğin kurutulmuş vücudundan yapılır, ev ve eşyalardan çok kumaşların boyan­masında kullanılır.

Lâk adı verilen boyada, bir ağa­cın içinde yuva yapıp ölen böceğin suya batırılması ile elde edilir. Par­lak olan bu boya eşyaların, oyma iş­lerinin boyanmasında kullanılır.

Katran Boyaları: Bunların en önemlisi kömür katranından çıkarı­lan, anilin adı verilen boyadır. Bu boyalar bitki ve hayvan boyaların­dan daha kolay elde edildiği, daha ucuz olduğu için çok kullanılır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa