ankara escort ankara escort

Çocuğunuz ‘’Aşk Nedir?’’ Diye Sorarsa…

KADIN 20 Aralık 2015

Çocuk ”Aşk Nedir?” Diye Sorarsa Ne Cevap Verilmeli?

Çocuğunuz size ‘’Aşk nedir?’’ di­ye sorabilir. Sizin ona verebilece­ğiniz en iyi karşılık bu sözün kuv­vetli bir sevgi anlamına geldiğini söy­lemektir. ‘’Çocukların bu gibi şey­leri sorması ayıptır… Büyüyünce öğ­renirsin…’’ gibi sözlerle geçiştirme­ye çalışmak hiç doğru değildir.

Öte yandan, çocuklar, çoğunlukla sordukları şeyin karşılığını az çok bilirler, ya da bunlardan kendileri­ne göre bir anlam çıkarmışlardır; sormaları kendi düşündüklerinin doğru olup olmadığını anlamak için­dir. Bu bakımdan, sorduklarına mut­laka bir karşılık vermelidir. Yalnız, özellikle cinsiyetle ilgili konularda, çocuğun sorduğundan fazlasına git­memeli, uzun uzadıya bilgi vermeye çalışmamalıdır; yaşı, düşüncesi iler­ledikçe o daha başka şeyler soracak­tır; bunlara karşı da o zaman, ge­ne duruma göre en uygun bulduğu­nuz bilgileri verirsiniz.

Erken yaşta sorduğu soruların fazlasını anlatmak çocuğunuzun beynini bulandırabilir. Öğrettiğiniz bilgiler karışıklıktan ötürü aklında başka türlü kalabilir. Çocukların zihinlerinin hassas olduğunu unutmamalısınız. Onlar yalnızca oyun düşünürler. Hayata oyun çerçevesinden bakar ve o şekilde nesneleri betimler.

Etiketler: , ,
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.