instagram takipçi satışı rap haberleri

Çocuk Dişleri Ne Zaman Olgunlaşır? Ne Zaman Değişime Uğrar?

SAĞLIK 23 Ağustos 2014

Çocuk Dişleri Ne zaman Olgunlaşır?

Çocuklar dişsiz doğar. Hem hayat­larının ilk aylarında dişe ihtiyaçla­rı yoktur, hem de daha kemikleri ge­lişmemiştir. İlk dişler 4-6 aylıkken çıkmaya başlar. Bunlar kesici diş­lerdir. Önce alt çenede, sonra da üst çenede ikişer tane olmak üzere, or­ta kesici dişler çıkar. Çocuk 8-9 ay­lık olunca yanlardan ikişer kesici diş daha çıkar, böylece kesici dişler 8’i bulmuş, yani tamamlanmış olur.

Bundan sonra hemen hemen altı ay kadar bir süre çocuklar yeni diş çıkarmaz. 12-14 aylık olunca ilk kü­çük azı dişler, 16-18 aylık olunca da köpekdişleri çıkar. Çocuk iki yaşı­nı doldururken de öteki küçük azılar çıkar, böylece yavrunun dişleri 20’yi bulur. İki yaşındaki bir çocu­ğun altta, üstte 1O’ardan 20 dişi var­dır. Bunlar kesiciler, köpekdişleri, küçük azılardır.

Artık bütün çocukluk dişleri çık­mış demektir. Bundan sonra 6-7 ya­şına kadar yeni diş çıkmaz.

Çocuk Dişleri Ne zaman Değişmeye Başlar?

Çocuğun ilk çıkan dişleri süt diş­leridir. Bunların hepsi 6 yaşından itibaren başlayarak, yavaş-yavaş de­ğişir, yerine kalıcı dişler çıkar. İlk değişenler ilk önce çıkmış olan orta kesicilerdir. Bunlardan da alttaki­ler daha önce değişir. 7-9 yaşlar ara­sında yan kesiciler değişir, yerine yenileri gelir. 9-12 yaşlar arasında ilk küçük azılar, 10-12 yaşlar arasında ikinci küçük azılar çıkar. Böylece 6yaşında başlayan diş değiştirme, 12 yaşında son bul­muş olur.

Süt dişlerinden sayılmayan, kalıcı dişler olan büyük azılar, süt dişleri­nin yerine gelen kalıcı dişlerle bir­likte çıkar. İlk bü­yük azılar 6-7 yaş­larında çıkmaya başlar. 11-13 yaş­lar arasında da ikinci büyük azı- lar çıkar. Böylece, her çeneye 4’erden 8 tane yeni diş eklenmiş olur;

12-13 yaşında bir çocuğun ağzında 28 tane diş vardır.

Eksik olan sadece her çenede ikişer büyük azıdır. Bunlara akıl dişi de­nir, genel olarak, 17-21 yaş arasında çıkarlar.

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa