SAĞLIK

Doğum Anormallikleri ve Çeşitleri

Her annenin, doğum sonu ilk sor­duğu şeylerden biri şudur: ‘’Çocu­ğum sağlam mı?’’ Çünkü herkes ev­lâdının sağlam, normal olmasını ister.

Doğuştan şekil bozuklukları na­dir görülürse de gündelik hayatı­mızda bunların birçok örneklerine raslarız. Yalnız, birtakım irsî sebep­ler, bazen rahim içindeki bozukluk­lar, çocuğun oluşması sırasındaki çe­şitli aksaklıklar şekil bozukluklarına yol açabilir.

Çocukta yapı bozukluklarına do­ğumların %1-2’sinde rastlanır. Bu ara­da, sakat çocukların bazıları ölü do­ğarlar. Bir kısmı ise yaşama kabili- yetindedir. Anormallikler ömür bo­yunca kalabileceği gibi birçoğu da ameliyatla düzeltilebilir.

Yapışık Kardeşler

Nadir olaylardandır. Bir yumurta hücresine, döllenme sırasında, bir­den çok sperma (meni hayvancığı)’ nın girmesiyle meydana gelen ikiz­lerde yapışıklıklar görülür. Mesela üst tarafları yapışık, alt tarafları ay­rı; alt tarafları yapışık, üst tarafları ayrı; karınları yapışık, alt ve üst kı­sımları ayrı; sırtları yapışık, öteki kısımları serbest; kalçaları yapışık, üst ve alt kısımları serbes; göğüsleri yapışık, üst ve alt kısım­ları ayrı; kafaları yapı­şık, geri kalan kısımları serbest; bir yanları yapı­şık, kolları, bacakları ayrı ikizler olabilir.

Bacak Çarpıklıktan

Önemli anormallikler­den biridir. Çok çeşitli şekillerde olur; sebeple­ri de çok çeşitlidir. Do­ğuştan olabildiği gibi, sonradan da, çeşitli se­beplerle meydana gelebilir. Bu arada, bacak kırıklannın iyi tedavi edilmemesi, eklem ilti­hapları bacak çarpıklık­larına yol açar. Çocuk felci de bacak çarpıklığı sebeplerinin en önemlilerinden biridir.

Ayrıca raşitizm de bacak çarpıklı­ğına yol açar. Bir kemik hastalığı olan raşitizm, bakımsız, cılız çocuk­larda görülür. Raşitizm sadece ba­cak kemiklerinde değil, vücudun başka kemiklerinde de şekil bozuk­luklarına sebep olur (Bk. Raşitizm).

Bacak çarpıklığı bazen yalnız bir bacakta, bazen her iki bacakta bir­den görülür. Bazı çarpıklıklarda iki bacağın dizi birbirine yaklaşır, ayak tarafları uzaklaşır. Bacaklar bu gö­rünüşleriyle X harfine benzediğin­den, bu tip çarpıklıklar X biçimi ba­cak diye adlandırılır.

Bazı çarpıklıklarda ise diz kapak­ları, yukarıdakinin tersine, birbirin­den uzaklaşır; böylece, bacaklar O harfi biçimini alırlar; bunlara da O biçimi bacak denir.

Bacak çarpıklıkları yürüme zorlu­ğuna, denge bozukluklarına sebep ol­duğu için mutlaka tedavisi yoluna gidilmelidir. Çocuklarda kemikler büyümeye elverişli, nispeten yumu­şak olduğu için, bacak çarpıklıkları­nın küçük yaşta tedavi edilmesi lâ­zımdır. Yaş ilerledikçe tedavi güçle­şir. Bu çeşit anormalliklerin tedavi­sini, genel olarak, ortopedi ile uğ­raşan hekimler yapar. Tedavide özel aletler kullanılır, masaj yapılır, gerekirse hasta ameliyat edilir. Ayak eğriliklerini de çocuk cerrahisi he­kimleri tedavi eder (Bk. Ayak).

Cinsel Organların Anormallikleri

Erkekte husyeler torbaların içine inmeyerek karında kalabilir. Kadın­larda da yumurtalıklar büyük dudak­lar içinde bulunabilir. Kadınlarda ay­rıca rahmin, vaginamn çift teşekkü­lü de olabilir.

Hermafrodizm (ikicinslilik): Seyrek görülmekle birlikte, çok önemlidir. Gerçek iki cinslilikte husyeler, yumurtalıklar aynı kimsede birlikte bulunur; bunlardan yalnız biri iş görür.

Hermafrodit bir kadında, yumur­talık varsa da, dış cinsel organlar er­keği andırır; erkekte ise husyeler vardır, ama dış cinsel organlar kadın görünüşündedir.

Bu saydıklarımızdan başka iç or­ganlarda, kol ve bacaklarda, deride işitme, koku organlarında, gözde, si­nir sisteminde, damarlarda, sindirim sisteminde daha birçok anormallik­ler görülebilmektedir.

Çeşitli Anormallikler

gebelik-takibi-

Gene doğuştan birtakım anormal­likler vardır ki bunların başlıcalarını şöylece özetleyebiliriz:

Organların Yer Değiştirmesi

Buna Situs invertus denir. Kalbin sağda, karaciğerin solda, dalağın sağda oluşu bu gibi anormalliklerin başlıcalarıdır.

Mikrosefali: Kafatası kemikleri­nin erken kemikleşmesinden başın normalden ufak kalmasıdır.

Makrosefali: Kafanın normalden büyük olmasıdır. Bu, kafatasındaki suyun basınciyle olabilir ki buna hidrosefali denir. Bazen da kafatası kemikleşmesindeki gecikmeden ileri gelir.

Tavşandudağı:  Üst dudak yarık­tır. Üst çene teşekkül ederken doku­ların birleşmemesinden meydana gelir. Bu dudak bozukluğu ameliyat­la düzeltilir.

Kurtağzı: Üst dudak yarığının damağa doğru uzamasıdır. Bu du­rumda ağız boşluğu burun boşluğu ile birleşmiştir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bahar Yay

22 yaşında, Dicle üniversitesi mezunuyum. Spor yapmayı seviyorum ve tekvandoyla uğraşıyorum. Aktif, atılgan, meraklı biriyimdir. Öğrenmeyi ve öğrendiklerimi paylaşmayı seviyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı