BİLGİ

Hiç kiracı oldunuz mu? Ya da kiracı olacaksanız bu yazı çok önemli

Bugünkü toplum hayatında herkes mal sahibi değildir. Çünkü bir mala sahip olmak için, o malın bedelini tam olarak ödEyerek istenildiği gibi kullanmak hakkını kazanmak lazım­dır.

Fakat, bir malın sahibi olmamak, bizi, ondan faydalanmak hakkından mahrum bırakmaz. Geçici bir süre için, parasını ödeyerek o malı kullanmak hakkını kazanabiliriz. Yaşayış düzenimizde bu şekilde bir mal kul­lanmak usulü çok yaygın haldedir. Örnek olarak, bir evi satın almadan, belirli bir süre için parasını ödeyerek kullanabileceğimiz gibi, bir fabrika­dan, bir tarladan ve her hangi bir araçtan da belirli bir süre içinde bu şekilde faydalanabiliriz.

kira (1)

Kira ve Kiracı

Bir maldan bedel karşılığında ge­çici bir süre içinde faydalanma hak­kını sağlayan sözleşmeye ”kiralama”, o  malı kullanana ”kiracı” ve mala sahip olana da ”kiralayan” denir. Kira­lama yazılı bir sözleşme (kontrat) ile olur. Mal sahibi (kontrata göre kiralıyan) bedel karşılığı malının kullanılması hakkını kiracıya verir. Kira sözleşmesi, belirli bir süre için yapılır; taraflar bunu yazılı kira kontratosunda belirtirler. Bu kira­lanan şeyle birlikte teslim edilecek demirbaş eşya ve özel şartlar da kontratoda açıklanır. Yazılı kira söz­leşmesinin biri kiracıda, öteki de mal sahibinde kalır. Kiralama belli süre­lidir. Eğer kira süresinin sonunda, taraflar bir istekte bulunmamışlar­sa, sözleşme ilk yapıldığı şartlara uygun şekilde yenilenmiş olur.

kira (2)

Kira sözleşmesi bozulursa ne olur?

Kiracı, para ödeyerek kiraladığı malı tam olarak teslim almaz ve ondan istedi­ği gibi faydalanamazsa sözleşmeyi bozabilir. Kiralanan mal, başkası ta­rafından alınır yani sahip değişti­rirse kiracının sözleşmeden vaz­geçme hakkı vardır. Malın sahibi ay­nı şekilde bozma arzusunda ise, bu­nu belirli bir süre önce kiracıya bildirmek zorundadır.

Kira sözleşmesi daha birçok sebep­lerle bozulabilir. Kira bedelini öde­memek, kiralanan malı sözleşme dı­şında kullanmak, değiştirmek ve bozmak bu sebepler arasında gelir.

kira (1)

Kira Çeşitleri

  • Âdi Kira: Üretim yoluyla fayda elde edilmiyen her türlü malların ve hakların bedel karşılığı kullanılışı «Âdi kira» sayılır. Ev, han, oda dük­kân, çeşitli araçlar, fabrika ve dal­yanlar bu çerçeve içine girer. Yaşa­yışımızda en çok görülen kira çeşit­leri bunlardır. Kiralanan şeylerin ba­şında ise evler gelir.
  • Gelir Kirası: Bu biçim kira, üre­tim ile ilgilidir. Sözleşme, tarımsal üretimde faydalanılan mal veya hak­lar için yapılır. Kiracı, bedelini ödi­yerek kiraladığı malın, üretim yo­luyla elde ettiği gelirinden faydalan­mak hakkını kazanır. Kiraladığı şe­yi istediği gibi kullanır, onu üretime elverişli hale getirir. Tarla, bahçe, bostan, meyva ağaçları ve çiftlik gi­bi tarımsal üretime elverişli mal ve­ya haklar, hasılat ve gelir kirası sa­yılır.

kira (3)

Kiracının Sorumlulukları ve Ödevleri Nelerdir?

Kiracı olarak bir evde oturuyor ve­ya bir maldan faydalanıyorsak ka­nunların ve sözleşmenin bize yükle­diği bazı görevleri yerine getirmek zorundayız. Anlaşmazlıkların olma­ması için kiracının bunları iyice bil­mesi gerekir :

  • Kiracı, kiraladığı şeyi kendi malı gibi bozmadan iyi kullanmakla görevlidir.
  • Kiracı, malı ve demirbaşları ne halde kiralamışsa, o halde ve eksik­siz olarak sözleşme sonunda teslime mecburdur. Sözleşmeye göre, kulla­nılan bir malın, zamanla eskimesin­den kiracı sorumlu olamaz.
  • Kiracı, evde yaptığı badana, kı­rılan camı takma, kapı tokmağı, ki­lit ve bozulan zil ile diğer küçük onar­maların bedelini mal sahibinden isteyemez.
  • Kiracı, kiraladığı yerde başka oturanlar varsa onlara karşı iyi dav­ranmaya mecburdur. Anlaşmazlık­larda azınlıkta kalırsa, mal sahibi sözleşmeyi bozarak, boşaltma dâvası açabilir.
  • Kira bedeli, sözleşmeye uyula­rak ya peşin, ya da aylık taksitlerle verilir. Bedel ya para, ya da üretim­den pay verilmek suretiyle ödenir. Kiracı bunu ödemezse, mal sahibi onun malına el koymak hakkını ka­zanır.
  • Sözleşmede yazılı değilse, ki­ralanan yer, üçüncü bir kişiye dev­redilemez. Bu yapıldığı takdirde söz­leşme bozulmuş olur.
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bahar Yay

22 yaşında, Dicle üniversitesi mezunuyum. Spor yapmayı seviyorum ve tekvandoyla uğraşıyorum. Aktif, atılgan, meraklı biriyimdir. Öğrenmeyi ve öğrendiklerimi paylaşmayı seviyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal
Kapalı