EKONOMİGENEL

İşgücü ve istihdam rakamları belli oldu

İşgücü, kısaca ekonomide kullanılan insan kaynağı olarak ta­nımlanabilir. Nüfustaki gelişmelere bağlı olarak artan ya da azalan toplam işgücü arzı ile ekonomik koşulların bir sonucu olan işgücü ta­lebi, emek piyasasının iki temel ayağıdır, İşgücü arzı ile talebi arasın­daki fark işsizliği verirken arz ve talebin örtüşen kısmı da istihdamı gösterir.

DPT’nin DİE «Hane Halkı işgücü Ankederi» doğrultusunda yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de 1991 yılında 20,5 milyon kişi ci­varında olan sivil işgücü arzı 1992’de 20,6 milyon, 1993’te 20,7 mil­yon, 1994’te 21,4 milyon ve 1995’te 21,7 milyona ulaşmıştır. Bu ra­kamların 1991 yılında 18,8, 1992’de 19, 1993’te 19,1, 1994’te 19,6 ve 1995’te 20,1 milyonu sivil istihdamdır, iki veri arasındaki farklar ise Türkiye’deki çalışabilir nüfus içindeki işsizliği gösterir. Resmî rakam­lara göre işsizlik oranlan 1991’de % 7,9, 1992’de % 8, 1993’te %7,7,  1994’te % 8,1  1995’te % 7,2 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde 1991 yılında % 47,4 olan tarım sektörü, 1992, 1993, 1994 yıllarında % 44 seviyelerinde seyretmiş, 1995’te ise % 46,6 olmuştur. Bu verilere göre tarım sektö­rü istihdam konusunda ağırlıklı sektör olma özelliğini devam ettir­miştir. Sanayi sektörünün payı 1991 yılında % 15,5 iken, 1994 yılın­da % 16,4’e yükselmiş olup, 1995 yılında yine % 15,5’e düşmüştür. 1990 yılında toplam istihdamın % 37,1 ‘ini oluşturan hizmetler sektö­rü ise 1992, 1993 ve 1994 yıllarında % 38-39 civarında seyretmiş, 1995 yılında ise % 37,9 olarak gerçekleşmiştir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bahar Yay

22 yaşında, Dicle üniversitesi mezunuyum. Spor yapmayı seviyorum ve tekvandoyla uğraşıyorum. Aktif, atılgan, meraklı biriyimdir. Öğrenmeyi ve öğrendiklerimi paylaşmayı seviyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı