takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al

beylikdüzü escort bayan

SAĞLIK

Baş Çarpmasında Ne Yapılmalı

Baş, vücudun en önemli organla­rının bulunduğu bir kısımdır. Baş üzerine gelen darbeler, çarpma, vur­ma, ağır cisimlerin düşmesi, bazen çok tehlikeli durumlar yaratabilir. Bu sebeple baş çarpmalarına gere­ken ehemmiyet verilmeli, görünür­de bir yara, hatta her hangi bir be­lirti olmasa bile, hasta dikkatle iz­lenmelidir. Baş çarpmalarına tıp dilinde kafa travmaları denir.

yaralanma6

Baş çarpmalarında beynin sarsıl­ması çeşitli belirtiler gösterir. Bazı vakalarda hemen, bazılarında ise ya­rım saat sonra şuur kaybı, ya da şu­ur bozuklukları ortaya çıkar. Hafif geçen durumlarda yalnız sersemlik görülür. Böyle bir kimsede ayrıca kusma ve nabız yavaşlaması da olur.

Baş çarpmaları sonunda şuur bo­zukluklarına da rastlanır. Her han­gi bir şekilde meydana gelecek çarpmaların sonucu olarak kendisi­ni gösterecek olan şuur bozuklukla­rı, çarpmanın şiddetine göre değişik şekiller gösterir, aynı şekilde, çarp­maların sebep olduğu şuur bozuk­luklarının süresi de değişiktir. Bu gibi şuur bozuklukları birkaç daki­ka, birkaç gün, hatta haftalarca sü­rebilir.

Baş çarpmalarında görülen önemli bir belirti de ‘’amnezi’’ adı verilen hafıza bozukluğu, yani unutmadır.

Böyle bir Unutkanlık geriye doğru gider. Birçok kaza geçirenler vaka­nın oluşunu hatırlayamadığı gibi va­kadan çok evvelki hâdiseleri de hatırlayamaz. Meselâ akşam üstü ka­zaya uğrayarak beyin sarsıntısı geçi­ren bir kimse, sabahleyin evden çık­tığını hatırlamakla beraber bütün gün kaza saatine kadar olan birçok hâdiseleri unutabilir. Baş çarpmalarında görülen bu şekildeki hafıza ka­yıpları birçok roman ve filmlere ko­nu teşkil etmiştir. 

Baş çarpmalarında darbenin isabet ettiği bölgeye göre de bazı ruhsal belirtiler ortaya çıkabilir. Mesela alna gelen bir darbe irade bozukluk­larına sebep olabilir. Başın sol yan duvarına gelen darbelerde konuşma bozuklukları görülebilir. Bunlardan başka baş ağrıları, baş dönmesi, ça­buk kızmak, asabiyet, uykusuzluk, bayılmalar, sara gibi çeşitli belirti­ler de genel olarak kalabilir.

Baş çarpmasına uğrayan bir kim­se görünürde hiçbir belirti olmasa da derhal istirahate çekilmeli ve mü­şahede altına alınmalıdır. Bulantı, kusma, nabız yavaşlaması ve ser­semlik halinde vakit geçirmeden doktor çağırılmalıdır.

Bütün bunlardan anlaşılacağı gi­bi, başın, çarpmalardan önemle ko­runması lâzımdır. Meselâ motosiklet kullananlar bir düşmeye karşı korunabilmek için özel başlıklar giyer­ler.

Aynı şekilde otomobili ve moto­siklet yarışçıları da başlık kullanır. Bebeklerin, yürümeye başladıkları sıradaki düşmelerinde başlarını bir yere çarpmamalarına çok dikkat et­mek gerekir. Bilhassa bıngıldağın zarar görmesi çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al