instagram takipçi satışı rap haberleri

ÖDEM NEDİR? NASIL OLUŞUR? VE ÖDEM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

SAĞLIK 9 Eylül 2014

Vücudun çeşitli yerlerinde, çoğun­lukla yüzde, ellerde, ayaklarda görü­len iltihapsız, ağrısız şişlere ödem denir. Bazı hastalıklarda deri ile iç organların dokusu arasına kan seru­munun toplanmasından ileri gelir.

ödem (1)

Kan dolaşımını engelleyen, yavaşla­tan boşluklar, özellikle toplardamar basınçları, kalp kapacıkları bozuk­lukları ödem yapabilir. Karın içi ba­sınçları rahim hastalıkları da ödeme yol açabilir. Lenf dolaşımı, kalp ve damar bozuklukları gibi, böbrek has­talıklarında da ödem olabilir. Bu gibi bozukluklarda, dokulardan kanın sı­vı (serum) kısmı gereğince çekilemediği için, bu sıvılar birikir, ‘’ödem’’ dediğimiz şişleri meydana getirir.

ödem (3)

Toksinlerden, zehirlenmelerden do­layı ödem olduğu gibi, romatizmada da ödemlere, boşluklarda sıvı toplan­malarına çok rastlanır. Kızıl, şarbon, kızamık, lekelihumma (tifüs) gibi hastalıklarda görülen şişlikler tok­sinlerden ileri gelen ödemlerdir. Ba­zı sinir hastalıklarında da damar da­raltıcıların felce uğramasından dola­yı, damarlardan sıvıların sızması so­nunda, ödemler olur. Veremde, kan­serde, karaciğer hastalıklarında, özel­likle sirozda da dolaşım bozuklukları, damar engelleri gibi sebeplerden do­layı ödem olur. Aşırı açlık, kansızlık gibi haller de, dolaşım yavaşladığı, vücudun ihtiyacı olan proteinler azal­dığı için, ödemlere yol açar.

Ödem olan yerlerde deri soluk ve soğuktur, çünkü iç sıvı basıncı bura­lara kan gelmesini önler. Buralara parmakla basılınca hamur gibi yumu­şacık olduğu görülür, parmağın izi kalır.

Ödemler genişliklerine, biçimleri­ne, bulundukları yerlere göre değişik adlarla anılırlar. Başlıcaları şunlar­dır:

İstiska: Derinin geniş,bir bölge­sinde su toplanmasıdır. Buna anazar- ka (anasarca) da denir.

Hidrops: Boşluklarda su toplan­masıdır. Bulunduğu yere göre ayrı adlar alır. Hidrotoraks göğüste, hidroperikard kalbin dış zarında, asit karında, hidrosefal kafatası boşlu­ğunda, hidrartroz eklemlerde olan ödemlerdir.

Çarpma, vurma sonunda olan su toplamaları da vardır. Ayrıca, boğaz­da ses telleri arasında da ödem olur ki çok tehlikelidir, boğulmaya kadar yol açabilir. Akciğer ödemi çok ağır bir hastalıktır

ödem (2)

Ödemler neden ileri geliyorsa ona göre tedavi edilir. Bu arada, ilk önce, dolaşımı kolaylaştırmaya, buna yol açan engelleri ortadan kaldırmaya ça­lışılır. Ödem dış organlarda ise o böl­geyi çizip suyu akıtmak yoluna da gi­dilir, toksinleri atmak için idrar söktürücü ilâçlar, müshiller verilir. Has­ta tuzsuz yemeli, başka bir sakınca yoksa, yağlı, et, süt, yumurta gibi albüminli besinler almalıdır

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa