VÜCUDUMUZDAKİ İSTENMEYEN TÜY VE KILLAR

SAĞLIK 8 Eylül 2014

Kıllar, derinin içinden çıkan ince tellerdir. Derinin dışında, serbest hal­de bulunan asıl kılın, derinin içinde­ki derin kısmına kıl kökü, kıl kökle­rinin deriye saplandığı girintiye folikül denir. Kılların, vücudun çeşitli yerlerine dağılışı, ayrı özellikler gösterdiği gi­bi, yer yer toplu bulunuşu da insan yapısının ve görünüşünün önemli et­kenleri arasındadır. Başta belli bi­çimde bir dizi ve sıklaşma gösteren kıllara saç; göz kapaklarındaki kıl­lara kirpik; alın altında kaim, çizgi halindekilere kaş; erkeklerde üst du­dak kıl topluluğuna bıyık; çene ve yanak kıllarına ise saka diyoruz.

kıl (2)

Erkek ve kadınlarda birbirine tam uymayan bir kıl düzeni vardır. Her iki cinste de kılların anormal bir ge­lişme gösterdiği hallere rastlanır. Hipertrikoz denilen bu hal, kılları gör­meye alıştığımız bölgelere veya bu bölgeler dışında fazlalaşırsa yok edil­melerine teşebbüs edilir ve bunun için birçok çareye başvurulur.

kıl (4)

Özel kıl dökücü ilâçlar, sonradan kılları kalınlaştırıcı ve kılları artırıcı bir et­ki yaptığı için bugün pek kullanıl­mamaktadır. Fazla kıllara sık sık oksijenli su sürersek renkleri kaybo­lur; bu şekilde rengi kaybolan kıllar, zamanla kendiliğinden de kırılıp kop­makta ve dökülmektedir.

kıl (1)

Pek istenmeyen yerlerde çıkmış olan kıllar için usta bir el tarafından yapılan elektroliz  tedavisi başarılı sonuç verebilir.

Röntgen tedavisini tehlikeli buldu­ğumuz için, pek zaruret olmadıkça ve röntgen tedavi uzmanı tarafından yapılmadıkça bu yola gidilmesi doğ­ru olmaz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.