instagram takipçi satışı rap haberleri

VÜCUDUMUZDAKİ İSTENMEYEN TÜY VE KILLAR

SAĞLIK 8 Eylül 2014

Kıllar, derinin içinden çıkan ince tellerdir. Derinin dışında, serbest hal­de bulunan asıl kılın, derinin içinde­ki derin kısmına kıl kökü, kıl kökle­rinin deriye saplandığı girintiye folikül denir. Kılların, vücudun çeşitli yerlerine dağılışı, ayrı özellikler gösterdiği gi­bi, yer yer toplu bulunuşu da insan yapısının ve görünüşünün önemli et­kenleri arasındadır. Başta belli bi­çimde bir dizi ve sıklaşma gösteren kıllara saç; göz kapaklarındaki kıl­lara kirpik; alın altında kaim, çizgi halindekilere kaş; erkeklerde üst du­dak kıl topluluğuna bıyık; çene ve yanak kıllarına ise saka diyoruz.

kıl (2)

Erkek ve kadınlarda birbirine tam uymayan bir kıl düzeni vardır. Her iki cinste de kılların anormal bir ge­lişme gösterdiği hallere rastlanır. Hipertrikoz denilen bu hal, kılları gör­meye alıştığımız bölgelere veya bu bölgeler dışında fazlalaşırsa yok edil­melerine teşebbüs edilir ve bunun için birçok çareye başvurulur.

kıl (4)

Özel kıl dökücü ilâçlar, sonradan kılları kalınlaştırıcı ve kılları artırıcı bir et­ki yaptığı için bugün pek kullanıl­mamaktadır. Fazla kıllara sık sık oksijenli su sürersek renkleri kaybo­lur; bu şekilde rengi kaybolan kıllar, zamanla kendiliğinden de kırılıp kop­makta ve dökülmektedir.

kıl (1)

Pek istenmeyen yerlerde çıkmış olan kıllar için usta bir el tarafından yapılan elektroliz  tedavisi başarılı sonuç verebilir.

Röntgen tedavisini tehlikeli buldu­ğumuz için, pek zaruret olmadıkça ve röntgen tedavi uzmanı tarafından yapılmadıkça bu yola gidilmesi doğ­ru olmaz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa