BİLGİ

Yağlı boya nasıl yapılır? (Demir, Mobilya, Duvar)

Evleri, mobilyaları, çeşitli eşyala­rı boyamak için en çok kullandığı­mız boyalar yağlı boyalardır. Bunlar madenlerden, petrolden kimyasal yollarla elde edilir.

Yağlıboya tahta, tuğla, taş, alçı, çimento, demir, cam, daha başka birçok şeyler üzerine yapılır. Bu çe­şitli maddelerden yapılmış olan eş­yaları kaplayarak yıllarca sıcağa, so­ğuğa, pasa, çürümeye karşı korudu­ğu gibi, onların güzel görünmesine de yarar.

Genel olarak, yağlıboya hazır ola­rak kutular içinde satılır. Yalnız, büyük işlerde kutu boyası kullanıl­maz, bunu boyacılar kendileri ha­zırlarlar.

Evde boyamak istediğimiz eşyalar için kutular içinde satılan hazır bo­yalardan faydalanabileceğimiz gibi, hazırlanmamış bir yağlıboyayı ken­dimiz de hazırlayabiliriz. Bunun için, boyadan başka, üstübeç, ketenyağı, terebentin esansı, sikatif ister.

Önce üstübeç ketenyağı ile karıştı­rılır, sonra terebentin esansı konur, birkaç damla da sikatif karıştırılın­ca yağlıboya hazırlanmış olur. Yal­nız, yağlı esansın ölçüsü, boyanacak yere göre değişir. Ayrıca, üzerinde hiç boya olmayan yere boya birkaç kere sürülür. Yeni tahtalara da Uç kat boya sürmek lâzımdır. İlk kat boya koyu, ikinci, üçüncü katlar ise sulu sürülür. Genel olarak, yağlıbo­ya sulu olmalıdır.

Boyanacak şeyin cinsine göre boya tekniğinde az çok de­ğişik usuller kullanı­lır:

Tahtalar: Kapı­lar, pencereler, tahta bölümler, mobilyalar ve benzeri eşyalara yağlıboya birkaç kat sürülür. Boya hazır alınmışsa, kutusu­nun üzerindeki kulla­nış şekline göre, su­landırılıp sulandırılmayacağı öğrenilir. Hiçbir şey yazılı de­ğilse, sürülecek iki kat boyaya biraz gazyağı katılır. İkinci kat yağlıboya ise koyu yapılır. Yeni tahtalara, genel olarak, üç kat boya sürülür. Her kat sürüldükten sonra kurumaya bırakılır, yeni boya ancak ilk sürülen kuruduktan sonra vurulur.

Demirler: Demir ve benzeri şey­lere boya doğrudan doğruya sürül­mez; önce astar adı verilen kırmı­zımsı sülyen boyası sürülür. Bu bo­ya kuruduktan sonra önce hafif sı­vı bir kat sürülür. Bu boya kuruyun­ca daha kalın asıl boya vurulur.

Duvar, Taş, Tuğlalar: Bu gibi maddelerin üzerine yağlıboya, ha­zırlanan boyanın cinsine, sürülecek yüzün durumuna göre yapılır. Genel olarak, boya emmeyen yerlere sül­yen boyasından bir astar vurmak ge­rekir. Bu astar, boyanın tutmasını, dayanmasını sağlar.

Boyanacak şeyin cinsine göre boya tekniğinde az çok de­ğişik usuller kullanı­lır:

Tahtalar: Kapı­lar, pencereler, tahta bölümler, mobilyalar ve benzeri eşyalara yağlıboya birkaç kat sürülür. Boya hazır alınmışsa, kutusu­nun üzerindeki kulla­nış şekline göre, su­landırılıp sulandırılmayacağı öğrenilir. Hiçbir şey yazılı de­ğilse, sürülecek iki kat boyaya biraz gazyağı katılır. İkinci kat yağlıboya ise koyu yapılır. Yeni tahtalara, genel olarak, üç kat boya sürülür. Her kat sürüldükten sonra kurumaya bırakılır, yeni boya ancak ilk sürülen kuruduktan sonra vurulur.

Demirler: Demir ve benzeri şey­lere boya doğrudan doğruya sürül­mez; önce astar adı verilen kırmı­zımsı sülyen boyası sürülür. Bu bo­ya kuruduktan sonra önce hafif sı­vı bir kat sürülür. Bu boya kuruyun­ca daha kalın asıl boya vurulur.

Duvar, Taş, Tuğlalar: Bu gibi maddelerin üzerine yağlıboya, ha­zırlanan boyanın cinsine, sürülecek yüzün durumuna göre yapılır. Genel olarak, boya emmeyen yerlere sül­yen boyasından bir astar vurmak ge­rekir. Bu astar, boyanın tutmasını, dayanmasını sağlar.

Boyanacak şeylerin cinsine göre, boyanın sürülüşü de değişir;

  • Boyanacak yer tahta ise, önce iyice temizlenip, yıkanır.
  • Kuruduktan sonra tahta, ucu keskin bir mala ile raspalanıp, süngerlenir, çatlaklar, köşeler, çivi yer­leri, budaklar iyice macunlanır.
  • Boyarken, fırçayı tahtanın bo­yunca, uzun vuruşlarla çekerek sür­meli, fırçayı hareket ettirirken bile­ği serbestçe tutmalıdır.
  • Çabuk kirlenmemesi için kuru­yan yağlıboyanın üzerine bir kat da renksiz vernik sürülmelidir.

Aldığınız bir boya tam istediğiniz renkte olmayabilir. Bunu açmak, ya da koyultmak elinizdedir. Açmak için beyaz boya karıştırılır; koyult­mak için de o rengin daha koyusun­dan katılır:

Kırmızı: Katılan beyaz boyanın miktarına göre açık kırmızı, al, pem­be, tozpembe yağlıboya elde edilir.

Mavi: Beyaz içine mavi boya ka­tılarak, istenilen ölçüye göre renk ya açık, ya koyu olur.

Yeşil: Açık ve ya koyu İngiliz yeşiline beyaz boya katılır. Sarı, si­yah ve mavinin karıştırılması ile de değişik yeşil renkler yapılır.

Sarı: Sarıya beyaz katarak renk açılır. Portakal rengi elde etmek için sarı ile kırmızı karıştırılır.

Külrengi: Siyah boya beyazın içine katılarak elde edilir. Çimento rengi için ise az siyahla portakal sa­rısı beyaza eklenir.

Ayrıca, beyaz boyaya toz boya ka­tılarak türlü renkler elde edilebilir. Bu şekilde renkli boya yapmak için, karıştırılacak tozlar önce ketenyağında ezilmelidir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yağmur Kızıl

Trakya Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi severim. Hobilerim arasında yüzmek ve satranç oynamak yer alıyor. Editörlük ve post işleri yapıyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum. Gündüz ekibiyle birlikte okuyucuya haberler paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı