takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al

beylikdüzü escort bayan

BİLGİ

Yaşam Kalitenizi Bilgiyle Arttırın

Daha İyi Bir Hayata Doğru

İnsan içinde bulunduğu durumu varabileceği en son durum olarak gördükçe başarıya ulaşamaz; çün­kü bu düşünce ona görünmez bir sınır çizer, ayaklarını köstekler. Ba­şarı kazanmak isteyen bir kimse bugünkünden daha üstün bir varlık ola­bileceğine inanmalı, daha iyi bir ha­yata erişebileceği umudunu besle­melidir.

Ne yazık ki, insan hayatında çok önemli bir payı olan, insan kaderini geniş ölçüde yaratan bu psikolojik etkene daima gereken yeri veremiyo­ruz. Çocuklarımızda gerçek güven­lik duygusunu yaratamıyoruz; bu duyguyu geliştirecek şekilde hareket edemiyoruz. Çoğu zaman tam tersi bir yol tutuyoruz: Çocuklarımızı ge­rekmediği yerlerde bile kırıyoruz. Baskı altında tutuyoruz. Onların yapmaları gereken işleri kendi ken­dilerine yapamayacaklarını sanıyo­ruz. Bu yüzden onların bütün işle­rine karışıyoruz. Onları daima ken­dimize göre değerlendirmeye çalışı­yoruz. Kendimizle ölçüyoruz. Böyle­likle çocuklarımızda yalnız başları­na bir iş yapamayacakları düşüncesini meydana getiriyoruz. Bir değer eksikliğini, önemsizlik duygusunu, bunların kaçınılmaz bir sonucu olan güvensizlik duygusunu yaratıyoruz.

Bu duygu sanıldığı gibi çocukluk­la beraber son bulmaz. İnsanın ya­şadığı sürece peşinden gelir. İnsanın bütün yaşayışında, davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında, deği­şik şekillerle, daima kendini göste­rir. Birçok çocukların, gençlerin, ye­tişkinlerin zekâ bakımından yeterli, çok iyi bir durumda olmalarına rağ­men işlerinde kendilerinden bekle­nen, beklenebilecek sonuçlara ulaşamamalarının, önemli başarılar gösterememelerinin, hatta zaman za­man, başarısızlıklarla karşılaşmala­rının en önemli nedenlerinden biri­ni burada arayabiliriz.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al